Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus on antanut päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-asiassa / Tarkkailuohjelman hyväksyminen / Vapo Oy