Kunnanvaltuuston kokous 14.10.2019 klo 17.00

Vimpelin kunnanvirastolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Kokouskutsu ja käsiteltävät asiat ovat nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.vimpeli.fi  9.10.2019.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä Vimpelin kunnanvirastolla 18.10.2019 ja julkaistaan kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi 18.10.2019.

Vimpelissä 9.10.2019

Matti Latvala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja