Kunnanvaltuuston kokous 17.6.2019

 klo 19.00 Vimpelin kunnanvirastolla, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

Kokouskutsu ja käsiteltävät asiat ovat nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla www.vimpeli.fi  12.6.2019.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä Vimpelin kunnanvirastolla 20.6.2019 ja julkaistaan kunnan kotisivuilla www.vimpeli.fi 24.5.2019.

Vimpelissä 12.6.2019

Matti Latvala
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja