Sivistystoimen sähköinen kysely kuntalaisille

Alajärven kaupungin sivistyspalveluissa laaditaan kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tuoda kuntien strategiat näkyväksi käytännön työssä, vahvistaa kunnan roolia hyvinvointipalveluiden järjestäjänä, lisätä tietoisuutta sivistystoimen tuottamista palveluista sekä tiivistää yhteistyötä ja selkeyttää käytäntöjä. Alajärven kaupunki järjestää myös Vimpelin kunnan sivistyspalvelut, joten kysely on suunnattu molempien kuntien asukkaille.
Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa tarvitsemme teiltä palautetta käyttämistänne palveluista sekä toiveita ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä, mutta halutessasi voit kyselyn lopussa jättää yhteystietosi. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan uimahallin kausikortti sekä muita palkintoja.
Kiitos!

Linkki kyselyyn