Ilmoitus talletuspäätöksestä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tallettanut Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastoon lunastustoimituksen nro 2018-578816 nojalla lunastuskorvauksen Vimpelin kunnassa sijaitsevan tilan 934-403-3-85 Riitakangas omistajien lukuun sekä lunastuskorvauksen Vimpelin kunnassa sijaitsevan yhteisen maa-alueen 934-403-878-9 Savenottopaikka lukuun. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös tallettamisesta 28.1.2019, LSSAVI/1320/2019 on nähtävänä 2.4.2019-9.5.2019 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Seinäjoen toimipisteen ilmoitustaululla osoitteessa Alvar Aallon katu 8, 60101 Seinäjoki sekä Vimpelin kunnantalolla osoitteessa Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Lisätietoja antaa tarvittaessa ylitarkastaja Annika Ahlskog (puh. 0295 018 450 (vaihde), annika.ahlskog@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Tämä ilmoitus julkaistaan 2.4.2019 Virallisessa lehdessä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO,- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS