ASEMAKAAVALUONNOSTEN NÄHTÄVILLÄOLO

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus kolmella osa-alueella:

Kantatien 68 yleisen tien alue ja osakortteli 8, kaavaluonnos ja selostusluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kantatien 68 yleisen tien alue ja korttelit 52-54, kaavaluonnos ja selostusluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kantatien 68 yleisen tien alue ja osakortteli 58, kaavaluonnos ja selostusluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kaavaluonnokset pidetään nähtävillä (MRL 62 §, MRA 30 §) Vimpelin kunnanvirastossa 13.2.-15.3.2019 osoitteessa Patruunantie 15, 62800 VIMPELI sekä Vimpelin kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.vimpeli.fi.

 

Tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa samanaikaisesti laadittavan tiesuunnitelman (Kantatien 68 parantaminen välillä Kehätie – mt 750) mukaisesti uudet liikennejärjestelyt.

 

Mielipiteet kaavaluonnoksista tulee toimittaa 15.3.2019 mennessä Vimpelin kunnan kirjaamoon: vimpelin.kunta@vimpeli.fi tai osoitteeseen: Vimpelin kunta, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.

 

Vimpelissä 13.2.2019

 

VIMPELIN KUNNANHALLITUS