Yleis- ja kohdeavustukset / Alajärven sivistyslautakunta

Alajärven ja Vimpelin

 

YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSET VUODELLE 2019 HAETTAVANA

Alajärven sivistyslautakunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Alajärven sivistyslautakunta.

Alajärvi-Vimpeli

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Alajärvi

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Hakemuslomakkeita on noudettavissa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan virastoista sekä tulostettava versio Alajärven kaupungin internetsivuilta: www.alajarvi.fi/avustukset

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin ma 01.04.2019 klo 15.00 mennessä.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSLAUTAKUNTA