Kulttuuriavustusten lisähaku vuodelle 2018 haettavana

Alajärven ja Vimpelin

 

KULTTUURIAVUSTUSTEN LISÄHAKU VUODELLE 2018 HAETTAVANA

Alajärven sivistyslautakunnan talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää Alajärven sivistyslautakunta.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina.  Keväällä jakamatta jääneiden kohdeavustusten toinen haku on sivistyslautakunnan päätöksen 24.1.2018 § 4 mukaisesti 30.9.2018 mennessä.

Avustusta voi hakea paikalliset, kulttuuritoimintaa tuottavat järjestöt tai yhdistykset.

Hakemuslomakkeita on noudettavissa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan virastoista sekä tulostettava versio Alajärven kaupungin internetsivuilta: www.alajarvi.fi/avustukset

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin 1.10.2018 klo 15.00 mennessä.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI / SIVISTYSLAUTAKUNTA