Valitukset maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa sekä aloittamislupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeus on 20.6.2018 päätösnumero 18/0268/3 antanut päätöksensä kunnallisvalitusta koskevassa asiassa, joka koskee Vimpelin kunnan teknisen lautakunnan päätöstä 28.6.2017(21.6.2017 § 53).

 

Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla 21.6 -29.6.2018 ja Vimpelin kunnankirjastossa 30.6.-23.7.2018

 

Vimpelissä 21.6.2018

 

VIMPELIN KUNNANHALLITUS