Tiedonanto tarkkailusuunnitelmapäätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 11.6.2018 päätöksen
ympäristösuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta

Hakija: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta

Asia: Perhonjoen vesistöalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2018 eteenpäin

Tarkkailusuunnitelmapäätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nettisiuvilla sekä Perhon, Halsuan, Vetelin, Vimpelin, Toholammin, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Kokkolan kaupungin ilmoitustauluilla.

Tarkkailusuunnitelmapäätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 31.7.2018. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät tarkkailusuunnitelmapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Helsingissä 11.6.2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto
Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
Kalastusbiologi Perttu Tamminen puh. 050 396 3322