Kuulutus / Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kuulutus kokonaisuudessaan aukeaa tästä