Opintien kevyen liikenteen sillan KVR-urakka / tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöasiakirjat Hilman sivuilla

Tarjoukset tulle toimittaa tarjouspyynnön mukaisesti 23.2.2018 klo 12.00 mennessä.

Kysymys:  Löytyykö luonnoskuvia dwg-tallennusmuodossa?
Vastaus:    Luonnokset löytyy ainoastaan pdf:nä.

Kysymys: Voiko jänneväli olla pienempi kuin 40 metriä?
Vastaus:   Voi, kunhan joen uoma ei kapene tai vapaa-aukko (18 metriä) ei pienene.

Kysymys:  Onko määritetty värähtelyluokkaa uudelle sillalle?
Vastaus:    Värähtelyluokkaa ei ole määritelty

Kysymys:  Täytyykö silta suunnitella kohtisuoraan jokea vasten?
Vastaus:    Silta ei tarvitse olla kohtisuoraan jokea vasten kunhan se pysyy
                  http://vimpeli.karttatiimi.fi/# (kartta asemakaavayhdistelmä)
                  merkatun pp-s pistekatkoviivojen sisällä ja joen uoma ei kapene

Kysymys:  Mitä sillasta on esitettävä tarjouksessa?
Vastaus:   Tarjouksessa esitettävät asiakirjat ovat urakkatarjous, pääpiirrustukset,
                  rakennustapaselvitys, referenssikohteet ja urakkaohjelman
                  kohdan 9.5 mukaiset asiakirjat.

Opintien kevyenliikenteen sillan pisteytys kriteerit linkki