Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuripalvelujen vastuualueen
johtaja Anders Östergårdilta puhelimitse saadun tiedon mukaan Vimpeliin rakennetaan kiertoliittymä Ventilän risteykseen.
Suunnittelu alkaa keväällä 2018 ja toteutus on kesä-syksyn 2019 aikana.
Männikön risteyksen turvallisuutta parannetaan turvasaarekkeella.

Seija Kinnunen
Vt. kunnanjohtaja