Vaasan hallinto-oikeuden päätös poikkeamispäätöksestä

KUULUTUS

 

Asia: Valitus poikkeamispäätöksestä

 

Vaasan hallinto-oikeus on 26.1.2018 päätösnumero 18/0007/3 antanut päätöksensä valituksesta poikkeamispäätöksestä.

 

Muutoksenhakija: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Päätös johon on haettu muutosta:

Vimpelin kunnanhallituksen päätös 20.6.2016 (13.6.2016 § 85)

 

Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Vimpelin kunnanhallituksen päätöksen.

 

Päätökset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 30.1.-26.2.2018.

 

 

Vimpelissä 30.1.2018

 

VIMPELIN KUNNANHALLITUS