Vimpelin kunta hakee kunnanjohtajaa

Vimpelin kunta on tullut tunnetuksi pienenä, mutta itsenäisyydestään kiinni pitävänä kuntana. Meillä mahdottomuudet muutetaan mahdollisuuksiksi. Strategiassamme keskeisiä arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus ja positiivisuus.
Elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan toiminnassa. Yritystemme ja yritteliäisyytemme lisäksi meidät tunnetaan Vimpelin Vedosta, joka on vuoden 2017 pesäpallon Suomen mestari ja Vimpelin Vedon naiskoripallojoukkue pelaa neljättä kauttaan naisten Korisliigassa.

Vimpelin kunta julistaa uudelleen haettavaksi

KUNNANJOHTAJAN  VIRAN 

Kelpoisuusehtona virkaan on korkeakoulututkinto. Arvostamme elinkeinoelämän ja kunnallishallinnon tuntemusta, johtamiskokemusta, kielitaitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Virka täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan soveltuvuustesteihin. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltuvin osin KVTES:n mukaisesti. Palkkaus määräytyy kokonaispalkkana. Hakijat voivat esittää palkkatoiveen.

Hakuaika päättyy 28.11.2017 klo 15.00.

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen osoitetaan Vimpelin kunnanvaltuustolle ja tulee lähettää osoitteella: Vimpelin kunta, Kunnanhallitus, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.
Kuoreen merkintä ”Kunnanjohtajan virka”. Voit lähettää hakemuksen ansioluetteloineen myös sähköisesti kunnan kirjaamoon vimpelin.kunta@vimpeli.fi. Viestiin merkintä ”Kunnanjohtajan virka”. Alkuperäiset todistukset tai selvitykset kelpoisuudesta pyydetään esittämään haastatteluun kutsun yhteydessä.  Hakemuksia ei palauteta.

Virkaan aiemmin hakemuksensa jättäneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Vimpelin kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat: 
Valtuuston puheenjohtaja Seppo Tuomisalo, puh.0400-361 208
Hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso, puh. 040-481 3706
www.vimpeli.fi

Vimpeli   6.11.2017   

Vimpelin kunnanhallitus