Julkipanoilmoitus

Asia:                  
Tekninen lautakunta on antanut päätöksen 12.4.2017 ympäristönsuojelulain mukaisesta valvontasuunnitelmasta. Valvontasuunnitelma tulee voimaan heti.

Päätökset annetaan 9.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätösasiakirjat:
Lupapäätökset asiakirjoineen ovat nähtävillä Vimpelin kunnan ilmoitustaulun hoitajalla (Patruunantie 15, 62800 Vimpeli) ajalla 9.10.2017 – 9.11.2017.

Muutoksenhaku:
Muutosta voi hakea 10.10.2017 – 10.11.2017 valittamalla Vimpelin tekniseen lautakuntaan, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli.
Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.