Vaasan hallinto-oikeuden päätös maa-aineslupa asiassa

KUULUTUS

Asia: Valitus maa-aineslupaa koskevassa asiassa

Vaasan hallinto-oikeus on 22.8.2017 päätösnumero 17/0354/3 antanut päätöksensä kunnallisvalitusta koskevassa asiassa, joka koskee Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 20.4.2016 (14.4.2016 § 27).

Päätökset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 23.8.-22.9.2017.

Vimpelissä 23.8.2017

VIMPELIN KUNNANHALLITUS