Ympäristövaikutusten arvioitiselostuksesta annettu lausunto

KUULUTUS

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettu lausunto
Rahkanevan turvetuotantohanke
Vapo Oy

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaa yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta yleisön nähtäville. Lausunto kokonaisuudessaan ovat nähtävillä Vimpelin kunnanviraston hallinto-osastolla ajalla 16.8.- 14.9.2017.

Yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla ymparisto.fi/rahkanevaturveYVA

Vimpelissä 16.8.2017

VIMPELIN KUNNANHALLITUS