HYVÄN ELÄMÄN VIMPELI

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tehtävänä on järjestää ja tuottaa alajärveläisille ja vimpeliläisille  laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaalihuollon sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.  Järvi-Pohjanmaan perusturvassa tehdään yli 400 ammattilaisen voimin töitä, jotta sotepalvelut olisivat kaikkien kuntalaisten saatavilla tarpeenmukaisesti, sujuvasti ja siten, että ne osaltaan mahdollistavat turvallisen ja hyvän elämän elämisen. 

Olemme vahvasti mukana Etelä-Pohjanmaan soteuudistuksen rakentamisessa ollen osallisena useissa eri työryhmissä. Etelä-Pohjanmaan maakunta -2023 visioksi on asetettu ” Hyvän elämän Etelä-Pohjanmaa”, mitä kohti maakunnassa kuljetaan yhdessä ja yhteistä työtä tehden.  Valtakunnallisen soteuudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksien kasvua. Etelä-Pohjanmaalla keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu kotona asumisen tukeminen kaikenikäisten palveluissa. Uudistuksen myötä toiminta ja palvelut tulevat muuttumaan, mutta tavoitteenamme on, että Alajärvellä ja Vimpelissä säilyvät laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Yhteistyö sivistystoimen ja 3. sektorin kanssa vahvistuu, jotta kuntalaisille voidaan tarjota terveyttä edistäviä palvelukokonaisuuksia.

Vimpeli on kehittynyt viime vuosina esimerkillisesti, minkä seurauksena kuntalaisten palvelutaso ja viihtyvyys ovat lisääntyneet. Uusi Venla ja Väinö –koti sekä saneerattu intervalliosasto palvelevat molempien kuntien asukkaita esimerkillisesti.  Viime syksynä alkaneen Järvi-Pohjanmaan  terveyskeskussaneerauksen myötä palveluiden toiminnallisuus ja asiakkaiden sekä työntekijöiden viihtyvyys paranevat merkittävästi. Ensimmäisenä kolmivaiheisessa saneerausprojektissa valmistuu hammashoitola, jonka avajaisia vietämme kesän jälkeen elokuussa.  Parhaillaan rakennetaan uusia ensiavun, työterveyshuollon ja erityistyöntekijöiden tiloja. Seuraavana tulevat hallinnon tilojen, akuuttiosaston, keittiön ja vastaanottotilojen saneeraus.  Uudistuneet tilat mahdollistavat tulevaisuuden laajan sotekeskuksen toiminnan alueellamme. Toiminnallisena muutoksena alueelle perustetaan ensi vuonna perhekeskus, jossa tarjotaan kuntalaisille mm. matalan kynnyksen perhe- ja sosiaalipalveluja sekä toteutetaan monialaista yhteistyötä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Perusturvassa tehty palvelurakennemuutos mahdollistaa palveluiden tuottamisen kustannustehokkaasti, mutta myös laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Sähköinen palautejärjestelmä antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua laadukkaan sosiaali- ja hoitotyön kehittämiseen.  Vuodenvaihteessa Alajärvellä aloittavalla sairaanhoitajakoulutuksella on suuri merkitys uusien sairaanhoitajien rekrytoinnissa. Palveluprosessien kehittämiseksi nykyinen henkilöstö kouluttautuu myös aktiivisesti, sillä yksittäisten täydennyskoulutusten lisäksi työnantaja on tarjonnut yli 40 työntekijälle puolitoistavuotisen LEAN-koulutuksen, johon osallistuvat akuuttiosaston, päivystyksen ja vastaanoton henkilökunta. Uutta maakuntaa ja lähipalvelujen vahvistamista ajatellen toimintamalleja yhtenäistetään, josta oivana esimerkkinä käy Järvi-Pohjanmaan kiirevastaanoton aukioloaikojen pidentyminen elokuun alusta.

 Valtakunnallisen soteuudistuksen tämänhetkisistä haasteista riippumatta perusturvassa puhaltavat myönteiset kehityksen tuulet. Kiitokset siitä kuuluvat aktiivisille kuntalaisille, perusturvan työntekijöille, Alajärven ja Vimpelin viranhaltijoille sekä päättäjille. Rakennetaan jatkossakin yhdessä jokaiselle mahdollisuudet hyvään elämään!

Lämmintä kesää jokaiselle toivotellen,

Tanja Penninkangas,
peruspalvelujohtaja