Vimpeli sähköistää rakennuslupa-asioinnin

Lupapiste on uusi luvan hakemisen paikka kaikille rakentamisen tahoille
Vimpelin kunta on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

Vimpeli on ottanut Lupapisteen käyttöön 1.6.2017 alkaen. Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Periaatteessa neuvontaa on voinut antaa Lupapisteen kautta jo aikaisemminkin, mutta sitä ei ole juurikaan käytetty. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista. ”Rakennushankkeet voidaan valmistella palvelussa käsittelyvalmiiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hakemukset ja aineistot välittyvät sähköisesti suoraan kunnan järjestelmiin, eikä niitä tarvitse erikseen toimittaa paperisina monille eri tahoille”.

Päätöksen jälkeen myös rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä muiden osapuolten, kuten viranomaisen, suunnittelijoiden tai muiden hankkeen osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Uusi palvelu nopeuttaa lupakäsittelyä
Lupapiste kattaa toistaiseksi ainakin rakennus- ja toimenpidelupien ja toimenpideilmoitusten hakemisen ja palvelu toimii myös sähköisenä neuvontapyyntökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Palvelu kattaa rakennushankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai kauppakeskuksen rakentamisesta.

Lupapiste ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta sekä tekemään hakemuksen tai ilmoituksen valitun toimenpiteen pohjalta. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan helposti neuvontapyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla. Palvelu helpottaa myös kunnan viranomaisen sähköpostiruuhkaa ja vähentää puhelinneuvonnan tarvetta. Näin lupakäsittelyt nopeutuvat ja sujuvoittuvat. Lupapiste tuo pidemmällä aika-välillä kunnille kustannus- ja resurssisäästöjä.

Kuntalaiset voivat olla huolehtimatta, sillä lupapiste ei poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaista kasvokkain, mutta tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Ennen pitkää pyrkimyksenä on pyrkiä täysin paperittomaan lupakäsittelyyn.

Lisätietoja:
Rakennusvalvonta 06-2412 6343, 040 7066 146
lupapiste.fi