Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtajan päätökset

Hallinto- ja talousjohtajan päätökset

  • 29.6.2020 § 10, Kuntatodistuslainan uusiminen
  • 16.6.2020 § 9, Kuntatodistuslainan uusiminen

Teknisen johtajan päätökset

Ympäristösihteerin päätökse