Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kunnanjohtajan päätökset

  • 20.11.2019 § 8, Sähköisten lomakkeiden hankinta
  • 20.11.2019 § 9, Sähköpostijärjestelmän vaihto Outlook-ympäristöön
  • 20.11.2019 § 10, Windows 7 koneiden vaihto uusiin

Hallinto- ja talousjohtajan päätökset

  • 22.11.2019 § 20, Lupa ilotulitteiden käytöstä 29.11.2019 noin klo 18.00-19.00 Vimpelin Saarikentällä

Teknisen johtajan päätökset

Ympäristösihteerin päätökset