Valtuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
pidetään 20.3.2017 klo 19.00 kunnanviraston valtuustosalissa.
Kokousasiat julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla www.vimpeli.fi  15.3.2017.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnanvirastolla 24.3.1.2017 klo 12.00 - 15.00.

Vimpelissä 15.3.2017

Anne Niemi
Valtuuston puheenjohtaja