Tiedonanto tarkkailusuunnitelmapäätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Pohjanmaan aluetoimisto) antaa 2.3.2017 päätöksen vesilain luvun 3 11 § ja 12 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
Asia: Lappajärven ja Evijärven säännösteluluvan lupaehtojen mukaisen velvoiteistutus- ja tarkkailuohjelman muutos

Tarkkailusuunnitelmapäätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen nettisiuvilla (www.ely-keskus.fi - Varsinais-Suomi - Ajankohtaista - Kuulutukset) sekä Lappajärven, Evijärven ja Vimpelin kuntien ilmoitustaululla.

Tarkkailusuunnitelmapäätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 5.4.2017. Oikaisuhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät tarkkailusuunnitelmapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Helsingissä 2.3.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto
Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
Kalastusbiologi Perttu Tamminen puh. 050 3963322